„Извини се!“
„Извини се!“

„Извини се!“

Наскоро заедно с група четвъртокласници от „St. George School & PreSchool“ обсъждахме следния кратък текст:

Sorry
Say sorry!
I won’t.
Say sorry, or it’s straight to bed.
Rrrr… sorry.
I don’t think you meant that.
Sorry. Sorry, sorry, sorry.
Alright. Don’t do it again.
(Автор: Jason Buckley)

Започнахме така: всеки ученик е поканен да запише на свое листче с текста въпрос или коментар, свързани с прочетеното. После листчетата сменят притежателите си и всеки има възможност да отговори на чужд въпрос или да коментира коментар от друго дете. Ето някои от умните, шеговити, автентични и изобщо, свободни и разнообразни питания и твърдения.

Разнообразието е важно. Вижда се, че учудването и удивлението поемат в различни посоки…

След като се събраха всички листчета, доброволци от класа избираха едно след друго няколко от тях, на случаен принцип (със затворени очи). Така можахме да обсъдим повече от едно чудене и да не отхвърлим като безсмислено нито едно. Без да преразказвам останалото, само ще цитирам едно от твърденията, около което групата се обедини. А именно, че: „You teach morals with morals, not with orders.“ (автор: Мишо).

2 Коментара

  1. Показаната дейност е очарователна. Освен че са важни по чисто практични причини чуждите езици имат и своя чисто психологически ефект върху децата, тъй като ги карат да се замислят за простички неща, неща, които понякога са механизирани и неосъзнати. С подобни упражнения децата се замислят не само за аспектите на съответния език, но и за смисъла, който стои над това, което правят.

    1. Цена Желязкова

      Благодарности за коментара! Именно това е сред основните ни грижи – да подкрепяме замислянето, да създаваме условия за осмисляне на собствените действия.

Коментарите са затворени.