ОнтоИдея
Проекти

Проекти

Проекти

  • 2019 г. – Проведен курс по „Философска онтология“ по проект „Inspiring Young Minds“ на „Vox Tua“ в 32 СУ „Свети Климент Охридски“ и СМГ „Паисий Хилендарски“.
  • 2019 г. – Проведен курс по „Психология“ по време на обучителен летен лагер „Camp Golden Gate“, Албена.
  • Дафов, В., Попова, М., Райчева, И. (2015). Философия за деца. В Добро отношение в образователните институции: Мрежа на резилианс (стр. 58-62). Институт по социални дейности и практики. https://sapibg.org/bg/book/dobro-otnoshenie-v-obrazovatelnite-institucii-mrezha-na-rezilians