ОнтоИдея
Философски сесии

Философски сесии

Философски сесии

„ОнтоИдея“ предлага и общностни философски дейности за екипи, фирми и организации, които имат вида на философски сесии, философски клуб, философски вечеринки, клуб за свободни изследвания.

„Философските сесии“ са време и място за философстване, за философски диалози, дискусии и диспути.

Изграждаме една философстваща общност и се грижим за нейната жизненост. На философията и философстването се гледа като възможност заедно с другите (хора или ИИ) да поемем разумна отговорност за автентично, свободно и творческо изследване, въобразяване, фантазиране, импровизиране на значения, смисли и идеи.

„Философските сесии“ водят до опознаване, сплотяване и развитие на екипите. Водещ замисъл, а в същото време следствие от съвместното философстване, е да откриваме един в другиго творческото и метафизично амплоа, което личността носи. Това предполага всеки да вложи себе си в сесиите като творец на смисли и идеи, но и да уважава това в другите.

Организацията на „Философските сесии“ предвижда провеждане на съвместни изследователски сесии един път в месеца. Очакваната продължителност на сесиите е около 60 минути (+/- 15 минути). На всяка от сесиите се обсъжда само една тема. Темата се предлага от предварително уговорен участник, който заедно с водещия на сесиите, две седмици преди дискусията, уточнява изследователския характер на темата и вида на нейното представяне.

Работните езици, на които могат да се провеждат „Философски сесии“, са български и английски. Групите са с до 12 участници на живо, като сесиите могат да се провеждат и онлайн – с до 8 участници.

От участниците в сесиите се очаква:
 • да се умонастроят за едно интелектуално преживяване;
 • да участват в дискусии, диспути и иновации с всеки един от другите участници;
 • да използват свободно всяка една теза и всеки един аргумент, които считат за смислени;
 • да творят, изобретяват, откриват, фантазират, импровизират нови смисли и идеи.
Това, което предварително се знае за протичането на сесиите от структурна гледна точка:
 • в рамките на 7-10 минути се представя темата, като се разкаже за противоречивите и учудващи моменти при нейното осмисляне;
 • дава се възможност разказът да бъде допълнен от други участници;
 • разказът е отправна точка за пораждане на въпроси по темата;
 • преминава се към обсъждане на темата в различни форми на групова работа;
 • сесията обикновено има отворен край, като се дава обратна връзка за извършеното и измисленото.
Това, което не се предвижда във „Философските сесии“:
 • да се изнасят лекции по каквито и да е въпроси;
 • автентичното мислене да се замества от сложни академични термини;
 • да получим един единствен извод, който да бъде приет от всички;
 • да се предписват рецепти за справяне с проблеми и ситуации.

Тези и други подробности ще бъдат обсъдени и договорени на нашето първо събиране.