ОнтоИдея
Философско консултиране

Философско консултиране

Философско консултиране

Философското консултиране е услуга, при която човек получава професионална помощ за това [как] да вземе решение, или да си изясни какво да прави, или как да се отнесе към даден проблем, за който самият той вече се е опитвал да вземе решение или да се справи. Основното средство на философското консултиране са философските категории, понятия и идеи и с това то се различава от психологическото, педагогическото и пр. консултиране. Много често човек има нужда точно от това: изясняване на философските страни на възникналите трудности или проблеми. Заставането срещу проблемите по един философски начин носи много творчески заряд и създава неизброими възможности за творческо справяне с наглед безнадеждни ситуации.

Анализ на понятия и откриване на хоризонти за вземане на решения в теми като: раждане, смърт, загадката на здравето, изпитанието на болестта, лечение, човешки права, качество на живот и жизнен свят, добро, зло, любов, кариера. Изясняване на ситуация и изготвяне на личностен проект – анализ на проблем, цел, средства, замисъл.

Осигуряване на нагласи и умения за справяне с най-сложните личностни промени.

Себеутвърждаващо поведение и самоуважение и работа по проблемите на:

  • Аз, Другите, Личност;
  • щастие, нещастие;
  • смислен живот;
  • дълг, достойнство.

Подпомагане в загриженото и отговорното мислене по отношение на другите (деца, близки и роднини, семейни партньори, колеги) – отговор на въпросите:

  • Ще бъда ли наистина добър родител?
  • Какво да кажа на баткото и каката у дома за бебето?
  • Какво да очаквам от моите родители?
  • Ще попречи ли бебето на съпружеските ни отношения?
  • Как да остана верен приятел, когато…?
  • Добър професионалист ли ще бъда, ако…?