Онтоидея
Философско консултиране

Философско консултиране

Философско консултиране

Философското консултиране е услуга, при която човек получава професионална помощ за това [как] да вземе решение, или да си изясни какво да прави, или как да се отнесе към даден проблем, за който самият той вече се е опитвал да вземе решение или да се справи. Основното средство на философското консултиране са философските категории, понятия и идеи и с това то се различава от психологическото, педагогическото и пр. консултиране. Много често човек има нужда точно от това: изясняване на философските страни на възникналите трудности или проблеми. Заставането срещу проблемите по един философски начин носи много творчески заряд и създава неизброими възможности за творческо справяне с наглед безнадеждни ситуации.