Онтоидея
Онтологизиране

Онтологизиране

Онтологизиране

Онтоидея е екип от философи с опит в разнообразни области и дейности. Ние предлагаме философско-онтологични изследвания и консултиране. Чрез професионални философски методи изучаваме същността или идеята на всякакъв вид явления, процеси, случаи, събития, продукти, творения, артефакти.