Философия с деца

В заниманията се създава среда за групова работа, в която се изработва и разменя смисъл. Философията бива разбирана като философстване, а философстването като свободно осмисляне на всяка една реалност и начините и процедурите, според които получаваме смисъл и според които се развиват човешките отношения. По този начин „Философия с деца“ спомага за цялостното развитие на детето като личност.
See more "Философия с деца"

Философско консултиране

Философското консултиране е услуга, при която човек получава професионална помощ за това как да вземе решение, или да си изясни какво да прави, или как да се отнесе към даден проблем, за който самият той вече се е опитвал да вземе решение или да се справи. Основното средство на философското консултиране са философските категории, понятия и идеи и с това то се различава от психологическото, педагогическото и пр. консултиране.
See more "Философско консултиране"

Философско-онтологични изследвания

Философската онтология е наука за самото съществуващо. Познанието и разбирането на резултатите, които могат да се получат с помощта на специализираното онтологизиране, създават изключителни и понякога невероятни, но винаги гарантирани възможности за овладяно творческо развитие. Чрез професионални философски методи изучаваме същността или идеята на всякакъв вид явления, процеси, случаи, събития, творения, артефакти, продукти, услуги.
See more "Философско-онтологични изследвания"

Обучения

Екипът ни предлага различни обучения и екипни дейности в зависимост от Вашите интереси и нужди: за ученици (Математика с Философия, Български език и литература с Философия), за родители, за учители, за фирми и екипи (Философски клуб).
See more "Обучения"

Team

“OntoIdea” EOOD is a company founded in 2008 with activity involving the creation, development and distribution of philosophical investigations and ideas; scientific research in the field of the humanitarian and natural sciences; training and development of educational programmes.

More about us

Tsvetelina Kalacheva
Specialist "Philosophy With Children"
Daniel Aleksandrov
Specialist "Philosophy With Children"
Kamen Kirov
Specialist "Philosophy With Children"
Ines Raicheva
Specialist "Philosophy With Children"
Greta Gicheva
Student in Philosophy, Sofia University

Engaging in philosophy with children isn't a set up or something prepared, it's rather spontaneous and free. Children are very active - they want to know, to tell, to ask, to show. They wonder, admire and question. That collective set of activities needs guidance towards a direction of something meaningful, fun, beautiful or just virtually good. Philosophy with children is just like a small explorer's community. Every child, via their experience, has the opportunity to unfold truth and meaning.

Tsena Stoeva, Ph.D.
Lecturer in the Faculty of Philosophy at the Sofia University
Veselin Dafov, Ph.D.​
Professor in the Faculty of Philosophy at the Sofia University
Friends, collaborators and volunteers
  • Ivan Kirkov, teacher of philosophy
  • Sonya Ivanova, author of the logo “Philosophy with children”
  • Yunuz M. Yunuzweb consultant