ОнтоИдея
Консултиране

Консултиране

Консултиране

Въз основа на резултатите на философско-онтологическото изследване и последващ анализ, екипът на „ОнтоИдея“ консултира процесите на творческо и критическо осмисляне на дейността в съответната на изследваната реалност среда. Виждаме приложимостта на нашата експертност и кооперативност в следните дейности:

  • генериране на нови идеи;
  • създаване на проекти и стратегии;
  • дефиниране на нови цели и осмисляне на наличните цели;
  • определяне и решения на проблеми;
  • взимане на решения;
  • спецификации на продукти и ресурси;
  • идентифициране на нуждите от научни експертизи;
  • възлагане на задания и проследяване на тяхното изпълнение.