ОнтоИдея
За родители

За родители

За родители

Семинарът е подходящ за родители с деца в предучилищна възраст (1-4 група в детската градина). Идеята на обучението е да се изследват сложните и противоречиви въпроси, свързани с разбирането на детето и мисленето изобщо. Една от главните цели е да се осмислят предизвикателствата, свързани с доброто познаване на детското мислене и начините, по които родителите могат да подпомагат уменията на децата за критическо и творческо мислене. Акцентира се на следствията свързани с пълноценното участие на детето в общностен (училищен) живот, отговорното отношение към ученето и научаването, ролята на родителите.

Какво могат да очакват участниците от семинара?
 • да срещнат и други родители, които са достигнали до редица важни въпроси;
 • да бъдат подкрепяни в отговорите, които вече са получили;
 • да научат нови неща;
 • да повишат чувствителността си към мисленето и гледната точка на децата;
 • да срещнат интелектуални предизвикателства;
 • да имат приятна и забавна (съботна) сутрин.
Ще се изследват въпроси от вида:
 • Що е дете?
 • Какво значи да се научи нещо?
 • Що е мислене? Как да познаем мисленето и мислещото?
 • Трябва ли да мислим?
 • Задължително ли е мисленето?
 • Всеки ли може да мисли?
 • Лесно ли е да се критикува?
 • Какво е творческо мислене?

Идеята на обучението е да се повиши чувствителността на родителите към особеностите на света, в който децата биват изпитвани. Изясняват се природата на самото изпитване и оценяване. Разработват се идеи за създаване на добра семейна обстановка по отношение на изпитите.

Ще се изследват въпроси от вида:
 • Има ли време, което да е подходящо за изпитване?
 • Може ли изпит да покаже колко знаеш, колко можеш или колко си умен?
 • Хубаво ли е да бъдеш изпитван?
 • Откъде идва страха от изпит?
 • Възможно ли е човек да се провали на изпит?
 • Можем ли да подкрепяме човек пред изпит?
 • Как да превърнем изпита в едно вълнуващо събитие за цялото семейство?

Носете със себе си добро настроение и всичките си спомени, предразсъдъци и страхове от изпитването!