Онтоидея
За нас

За нас

За нас

„ОнтоИдея“ е дружество, основано през 2008 година, с предмет на дейност, който включва създаване, развиване и разпространение на философски изследвания и идеи; научни изследвания в областта на хуманитаристиката и природните науки; обучения и разработване на обучителни програми.