ОнтоИдея
За училище

За училище

За училище

Възпитаването и грижата за деца в семейството и обучението в училище се определят като най-отговорни и най-вълнуващи моменти (а и работа) в човешкия живот. Заедно с това, те са изпълнени с интелектуални предизвикателства, които често пъти не са по силите на сам човек, или дори на цялата колегия, че и на родителите, особено когато сме ограничени от графици, учебни разписания и програми.

Възможно е това да се изрази в чувство за обърканост или безизходица или неспособност за справяне. Спокойно може да се каже, че при проблеми в работата с деца преобладават именно ситуациите, свързани с въпроси от интелектуално естество във всичките му проявления. Такива трудности могат до доведат до психологически , педагогически или организационен дискомфорт и поради това да бъдат сбъркани с проблеми от съответната област. Намесата на специалист от въпросните области със сигурност би била полезна, но все пак остава извън центъра на такива ситуации (това, разбира се, не отрича наличието на проблеми от психологически, педагогически или организационен характер, в които случаи се изисква намеса на съответния специалист).

Отговарянето на такива интелектуални въпроси понякога изисква внимателно обмисляне и възстановяване на здравия и работещ смисъл в полза на детето. А често пъти се стига до създаването на нов смисъл, в който уважението към личността на всички замесени е гарантирана. Изисква, казано иначе, едно по-мъдро отношение към света. Което собствено е и предмета на философската консултация. Като резултат може да се очаква изработване и на разбиране за собствената роля на родителя, учителя или педагога именно като водеща фигура в разцъфването на новата разумност.

Примерни теми

Практиката показва като водещи и типични за училищния живот проблемите, свързани с темите за смисъла и значението на:

 • училището изобщо и „истинският живот“;
 • смислено и безсмислено; значение; важно, значимо, незначително;
 • честно и нечестно, справедливо;
 • откритост и откровеност;
 • разбиране, неразбиране и научаване;
 • какво прави учителят;
 • какво прави ученикът;
 • самостоятелност и автономия; трябва и може;
 • собственост и отговорност;
 • отношения с родителите; експертност и консултация;
 • добър и успешен ученик; цели и задачи на образованието;
 • знание, умение и компетентност; как се постигат?;
 • добро и зло;
 • правилно и неправилно;
 • цел и средство;
 • покана, молба, инструкция, нареждане, заповед;
 • и други.