ОнтоИдея
Екип – Начална страница

Екип – Начална страница

Екип

„ОнтоИдея“ е проектирана с основанието, че философията може да намира своя смисъл в жизнения свят на всеки човек, всяка група от хора, всяка човешка съвместност и всяка дейност. Достигането на този смисъл може да стане чрез директно общуване между професионалните философи и специалистите в отделните области на човешкото знание и дейност. Вижте повече в „За нас“.

Цветелина Калъчева
Специализант по „Философия за деца”

Специализант по „Философия за деца” към Център по Философия за деца (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”);
Бакалавърска и магистърска степен по Философия от СУ „Св. Климент Охридски“.

Ако философстването е търсачески „прочит“ на себе си, за него никога не е твърде рано. Още повече когато е подкрепено в общността на чудещи се.

д-р Даниел Александров
Философски консултант
Специализант по „Философия за деца”

Специализант по „Философия за деца” към Център по Философия за деца (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”);
Бакалавърска и магистърска степен по Философия от СУ „Св. Климент Охридски”;
Докторска степен по Философия (Онтология).

Учудването, че децата могат да философстват, произхожда еднакво с чуденията на самите деца. Готов да философства с деца е този, който е готов да признае тяхната разумност. Огласяването на учудването не само прави неговото питане възможно, но и неговото споделяне.

Камен Киров
Специализант по „Философия за деца“

Специализант по „Философия за деца“ към Център по Философия за деца (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“);
Бакалавърска степен по Философия от СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистърска степен по Начална училищна педагогика от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Ако философията е търсене, то за мен това е търсене на начини: начини на общуване, на действие, на живот. И колкото повече начини откриваме, толкова повече разбираме и опознаваме различното – хората, нравите, себе си. Заниманията с философия могат да ни помогнат именно с това – да се научим, че животът е единство от различия и че единствено ние сами можем да намираме начини и пътища един към друг.

Инес Райчева
Специализант по „Философия за деца“

Специализант по „Философия за деца“ към Център по Философия за деца (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“);
Бакалавърска степен по Философия от СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистрант към магистърска програма „Артистични и психосоциални практики и психодрама“ към НБУ – обучаващ се в школата по „Естествена Психотерапия“.

„Философия с деца“ помага на децата да филтрират информацията, която достига до тях, като ги научава да аргументират изказванията си, прилагайки критическо, творческо и загрижено мислене. Занятията по „Философия с деца“ обикновено са най-любимите – заедно изследваме теми, които ни вълнуват, съобразявайки се с житейския опит и индивидуалността на всеки участник.

Грета Гичева
Магистър по Философия, СУ „Св. Климент Охридски“

Бакалавърска и магистърска степен по Философия от СУ „Св. Климент Охридски”.

Философстването с деца не е нещо нагласено или подготвено, то е спонтанно и свободно. Децата притежават известна активност – те искат да знаят, да разкажат, да попитат, да покажат; те се учудват, възхищават и съмняват. Тази активност има нужда да се насочи, да се осъществи в нещо полезно, забавно, красиво или добро. Философията с деца е като една малка изследователска общност. Всяко дете, чрез своя опит, има възможността да разкрива истина и смисъл.

гл. ас. д-р Цена Стоева
Преподавател в Катедра „Философия“

Преподавател в Катедра „Философия“ (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“);
Преподавател в Центъра по „Философия за деца“ (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“).

Когато философстването започне с поканата „нека заедно разберем какво те учудва“, хубавото на това начало е, че не води към край. Защото не спираме да мислим за пътя. Безкрайно удивително е как от немислимото се ражда смисъл. И че сме едновременно родители и деца.

проф. д-р Веселин Дафов
Преподавател в Катедра „Философия“

Преподавател в Катедра „Философия“ (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“);
Преподавател в Центъра по „Философия за деца“ (Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“).

Знам, че всяко замисляне е основано на учудването. И ние сме тези, които се чудим, нали?

Приятели, сътрудници и доброволци:
  • Иван Кирков – учител по Философия
  • Соня Иванова – автор на логото „Философия с деца“
  • Юнуз М. Юнуз – уеб консултант