Онтоидея
Какво е „Философия с деца?“

Какво е „Философия с деца?“

Какво е „Философия с деца?“

Философията с деца помага за цялостното развитие на детето като личност. Това е метод, който чрез въвеждането на занимания по философия в детската градина, цели обучение на децата в мислене.

 

Как така „обучение в мислене?“

По същия начин, както се учим например да плуваме или да караме колело, да говорим чужд език. Всички тези умения човек може да развие и сам, но е по-лесно, и се чувстваме по-спокойни и сигурни, когато някой ни помага. Философията с деца акцентира върху критическо и творческо мислене.

Какво се прави в заниманията по философия?

Философства се…

Какво ще рече „философстване“?

Философстването се разбира като начинание, при което заедно изследваме как сме измислили това, което мислим. Мислим самото мислене. Любопитстваме за света, в който живеем, учудваме се на неразбираемото, питаме за непознатото, обсъждаме онези теми, които са важни за нас. Философията с деца е нещо забавно, любопитно, весело, гордо, любимо.

Каква е ролята на учителя?

Той е партньор на децата в чуденето, любопитстването, питането. Отнася се към тях с безусловното уважение, което дължим на всяка автономна в мисленето си личност. Работата му не е да даде на децата готови знания – той по-скоро върви с тях по пътя към собствените им отговори, като следи за опасности и препятствия. Учителят не може да научи децата как да мислят изобщо, но може да им помогне да мислят по-ефективно, да си дават сметка за собствената си перспектива, да аргументират позициите си, да развиват идеите си. Да мислят и заедно – да работят в общност, в екип, да отчитат ценното в чуждите гледни точки, да са толерантни към различията на другите. Философията с деца задължава безусловно уважение към детската личност.

Достатъчно разумни ли са децата, че да философстват?

На децата не им предстои да станат разумни, да започнат да мислят. Напротив, тяхната разумност е същата тази разумност, която е и на порасналите хора. За тях също има важни теми и трудни въпроси. Философстването като съвместно осмисляне, като всеобщо изследване, е дейност, в която децата могат да се включват така, както и възрастните. В заниманията децата застават в позицията на философи, но не в академичен смисъл, нито в ироничния смисъл на онези, които никога не се съгласяват с чуждото мнение. А като личности, които са любопитни, учудват се на неразбираемото, задават въпроси, изследват наличното и създават новото заедно с другите хора. Философията с деца предлага гъвкаво и съобразено с особеностите на всяко дете обучение.

Как конкретно се постига това? Как протичат заниманията по философия?
Какво правят там децата?

Те извършват естествени и привични действия – играят, говорят, пеят, рисуват, моделират и т.н. Важното обаче са не толкова самите действия, колкото съвместното им обсъждане и осмисляне. Водещите занятието използват тази среда за изграждане на една малка и работеща изследователска общност. Там децата се превръщат в откриватели, включват се в свободно мислене. Философията с деца подготвя децата за началото на училищния живот.