Онтоидея
Какво е „Философско консултиране“?

Какво е „Философско консултиране“?

Какво е „философско консултиране“?

Анализ на понятия и откриване на хоризонти за вземане на решения в теми като: раждане, смърт, загадката на здравето, изпитанието на болестта, лечение, човешки права, качество на живот и жизнен свят, добро, зло, любов, кариера. Изясняване на ситуация и изготвяне на личностен проект – анализ на проблем, цел, средства, замисъл.

Осигуряване на нагласи и умения за справяне с най-сложните личностни промени.

Себеутвърждаващо поведение и самоуважение и работа по проблемите на: щастие, нещастие, смислен живот, Аз, Другите, Личност, дълг, достойнство.

Подпомагане в загриженото и отговорното мислене по отношение на другите (деца, близки и роднини, семейни партньори, колеги) – отговор на въпросите: ще бъда ли наистина добър родител, какво да кажа на баткото и каката у дома за бебето, какво да очаквам от моите родители, ще попречи ли бебето на съпружеските ни отношения, как да остана верен приятел, когато…; добър професионалист ли ще бъда, ако…?