Онтоидея
Онтологията

Онтологията

Онтологията

Философската онтология е наука, която не просто се занимава с най-дълбинните основания на всичко съществуващо. Тя е наука за самото съществуващо. Познанието и разбирането на резултатите, които могат да се получат с помощта на специализираното онтологизиране, създават изключителни и понякога невероятни, но винаги гарантирани възможности за овладяно творческо развитие.

Можем да сме полезни на клиента, когато се търси овладян (методологизиран) подход за:

  • справяне със ситуации изискващи нестандартно и отговорно мислене;
  • определяне на нови цели и нови проблеми;
  • разработване на нов продукт;
  • изготвяне на стратегии за развитие;
  • подготовка и изпълнение на проекти;
  • подобряване качеството на екипното и партньорското взаимодействие;
  • изработване на концепции;
  • управление на промени;
  • поемане на отговорност при изпълнение на непосредствените професионални задачи;