Онтоидея
Изследвания

Изследвания

Литература и изследвания

КНИГИ

Веселин Дафов (2018) Онтологически проектории, издателство: Парадигма.

Веселин Дафов (2018) Ставания и напра̀ви, издателство: Парадигма.

Веселин Дафов (2014) Моменти онтология, издателство: Проектория.

Веселин Дафов (2012) Категории и битие, издателство: Проектория.

Веселин Дафов (2012) Мислещо и действителност, издателство: Проектория.

СТАТИИ

Веселин Дафов (2021) Компетентното като мъдро В: Измерения на компетентността, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Веселин Дафов (2021) Философската компетентност – признание и оценяване В: Оценяване и философия, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Веселин Дафов (2020) Знатното познание, Пътища на познанието в съвременния свят, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Веселин Дафов (2020) Какво им е мъдрото на детските мъдрости В: Преспалански мъдрости.

Веселин Дафов (2020) Хуманитарното образование и компетентния човек В: Хуманитарния дух. В лабиринтите на съвременния свят., издателство:Жанет 45.

Веселин Дафов (2019) Без да консултира философията е нищо, студия В: Sine arte scientia nihil est, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Веселин Дафов (2018) Философско консултиране и автономия, Човекът – свободен и не-свободен,издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“.

Веселин Дафов (2013) Знание, умение и компетентност, сп. Философия, брой:2.

Веселин Дафов (2012) Що е то дете?, ел.сп. „Философия” .

Веселин Дафов (2012) Кариери за философи, ел.сп. „Философия”.

Веселин Дафов (2011) Онтология на занятието по „Философско мислене”, Известия на хуманитарния департамент на в МГУ „Св. Иван Рилски”, брой:XI.

Веселин Дафов (2010) Онтология на субектностната действителност В: Онтологични ситуации, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“.

Веселин Дафов, Цена Желязкова (2009) Допълнителна педагогическа услуга „Философия с деца: – развитие на мисловни умения и творчество, Виртуална култура, бр. 1.

Веселин Дафов (2008) Проектно и субектно В: Философията на немския идеализъм в България, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“.

Веселин Дафов (2005) Философско изследване и различност В: Толерантност за всеки.

Веселин Дафов (2003) Онтологично изследване и онтологизиране, Онтологизации, издателство: Минерва.

Веселин Дафов (2003) Проектното преобразуване, Проектът, издателство:Минерва.

Цена Желязкова (2018) Субектно достойнство и автономия В: Човекът – свободен и несвободен, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“.

Цена Желязкова (2006) Философстването – опит и порив, сп. „Философски алтернативи”, бр. 1.

Даниел Александров (2021) Философска нагласа при дигиталната компетентност В: Измерения на компетентността, издателство: УИ „Св. Климент Охридски“.

Даниел Александров (2021) Философия с деца и оценяване В: Оценяване и философия,  издателство: УИ „Св. Климент Охридски“.

Даниел Александров (2017) Проблемът като онтологичен аспект на философското консултиране, сп. Реторика и комуникации, бр. 30.

Цветелина Калъчева (2014) Creatio vs facio. Божественост и небожественост в творчеството, В: Християнство и философия, том 1, издателство: Парадигма.