Онтоидея
За ОнтоИдея

За ОнтоИдея

За ОнтоИдея

 „ОнтоИдея“ обединява академични и университетски специалисти и млади изследователи, показващи изключителни постижения в областта на философията, науката и тяхното преподаване. Работата на някои от членовете на екипа от обучители по „Философия с деца“ датира от 1996 година. Макар и произхождащ от академичните среди на СУ „Св. Климент Охридски“ и световни университети, екипът е концентриран в практическите и приложни измерения на философията.
 

„ОнтоИдея“ е проектирана с основанието, че философията може да намира своя смисъл в жизнения свят на всеки човек, всяка група от хора, всяка човешка съвместност и всяка дейност.

Достигането на този смисъл може да стане чрез директно общуване между професионалните философи и специалистите в отделните области на човешкото знание и дейност.

Мотив

Мотивира ни прекрасното чувство да философстваме заедно с всеки един възможен разум. Да се учим един от друг. Да научаваме много от нашите партньори.

Идея

Идеята, която ни води е, че с философските си знания, умения и компетентности можем да участваме в свободната размяна на интелектуални постижения