Onto idea
Проектно мислене (обучение)

начало » назад

2 дни, 18 учебни часа
Език на обучение: български, или английски

Цели на обучението:
Да се развиват умения за:

  • целеполагане, осмисляне на цел;
  • проблематизиране; осмисляне на проблемност и невъзможност;
  • решаване; осмисляне на дейности-решения и възможности;
  • планиране на действия с оглед постигането на резултати;


и да се изграждат компетентности за:

  • предприемане на начинания, инициативност;
  • производство на замисъл, идея;
  • работа с неизвестното и непознатото;
  • организиране на общност, ангажиране на ключови фигури


Учебно съдържание:
Обучаващите извършват саморефлексия и изследване на начините за установяване на “замисъл”, “идея”. Проектното не просто като метод или техника за планиране на дейности, а като възникване на ново реално съществуване. Интерсубектността като основа (субстанция) на проектното. Видове субекти включвани в проекта – личности, институции, ключови фигури, общности. Видове общности. Получаване на конкретно всеобщност. Ангажимент и грижа за нововъзникналата субектност. Осмисляне на наличен собствен опит и чужд опит.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

image
Copyright 2008, OntoideaCreated by ABC Design & Communication