Onto idea
Проблематизиране и решаване на проблеми (обучение)

начало » назад

2 дни, 18 учебни часа
Работен език: български, или английски

Цели на обучението:
Да се тренират и развиват умения за:

  • различаване на директни и недиректни действия и операции;
  • установяване на невъзможност;
  • анализ на условията, даденото;
  • разбиране на търсеното;
  • създаване на възможности за даденото преобразуване, решаване;
  • представяне на формално-логически доказателства и на неформално-логически доказателства;


Учебно съдържание:
Разбиране на задача, проблем. Даденото, условието. Исканото, търсеното преобразуване. Позволени действия, легитимност на операциите. Проверка за удовлетвореност. Проблемност. Решение. Евристични техники.

Гл.ас. д-р Веселин Дафов

 

image
Copyright 2008, OntoideaCreated by ABC Design & Communication